Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

พระลือโขง (พระจามเทวี ซุ้มเรือนแก้ว)

supachai
(@supachai)
Noble Member Registered

2021-10-25-173551

"พระลือโขง" หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่า "พระจามเทวีซุ้มเรือนแก้ว" นับเป็นพระสกุลลำพูนอีกพิมพ์หนึ่งที่น่าสนใจศึกษาในความเก่าแก่และพุทธศิลปะอันงดงาม มีพุทธคุณเป็นเลิศในด้านโชคลาภ ได้รับความนิยมสูงเรียกได้ว่ารองๆ จาก "พระรอด" เลยทีเดียว แต่มีจำนวนน้อยมากครับผม

พระลือโขง ขุดค้นพบในปีพ.ศ.2522 ที่บริเวณเนินดินในวัดกู่เหล็ก จ.ลำพูน ซึ่งอยู่ห่างไปจากวัดประตูลี้เล็กน้อย เมื่อพิจารณาความเก่าแก่ของเนื้อองค์พระ ประมาณการอายุการสร้างอยู่ในคราวเดียวกับพระรอด พระคง เป็นพระเนื้อดินเผาสีเหลืองและสีเขียว เป็นเนื้อดินที่ละเอียดมีกรวดผสมอยู่เล็กน้อย ทำให้สามารถรักษาสภาพองค์พระไว้ได้เกือบ 80% มีขนาดเขื่องกว่าพระคงเล็กน้อย

พระลือโขง เป็นพระที่มีพุทธศิลปะโดดเด่นที่สุดในพระสกุลลำพูน มีความวิจิตรงดงามและความประณีตในฝีมือการสร้าง ทั้งองค์พระประธาน ซุ้มเรือนแก้ว และพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยม แสดงถึงความมั่นคงและความสมบูรณ์พูนสุข สมกับพุทธคุณที่ปรากฏ

พุทธลักษณะ

องค์พระประธานประทับนั่งขัดสมาธิเพชร แสดงปางมารวิชัย เหนืออาสนะฐานบัว 2 ชั้น ในซุ้มเรือนแก้วประภามณฑล ซึ่งตกแต่งด้วยใบระกาอีก 2 ชั้นอย่างอลังการเป็นพิเศษ ตามคตินิยมที่ทำใกล้เคียงกับซุ้มโขงที่ปรากฏอยู่รอบธรรมสิคาสถูป ที่พระเจ้าอลองสิทธิ์ธูสร้างขึ้นในกรุงพุกาม เมื่อปีพ.ศ.1739 เป็นแบบอย่างศิลปะมอญและพุทธศาสนานิกายคามวาสีในพุกาม ซึ่งแผ่มาถึงเมืองหริภุญไชย แต่รูปแบบโดยรวมของ "พระลือโขง" ยังคงรูปแบบของสมัยปาละผ่านทางศิลปะพุกามในช่วงเวลาที่ศิลปะในหริภุญไชยและพระพุทธศาสนานิกายหินยานเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในขณะนั้น

  • พระเศียรเป็นเศียรโล้น ปรากฏเม็ดพระศกชัดเจน แสดงแนวไรพระศกอย่างงดงาม
  • พระพักตร์มีลักษณะแป้น พระปรางอิ่มที่เรียกว่า "แก้มยุ้ย" โดยรวมจะแลดูคล้ายหญิงแก่
  • พระเนตรแบบตามนุษย์
  • พระนาสิก โด่งพองามคล้ายมนุษย์
  • พระโอษฐ์ไม่กว้าง และยื่นออกเล็กน้อยคล้ายปากสตรี
  • พระกรรณเป็นเส้นนูนคู่ โค้งติดแก้มและตวัดออกตอนปลายติ่งหู
  • พระอุระนูน
  • พระนาภีกลมกลึงแบบเอวนาง
  • ครองจีวรแบบห่มดอง ปรากฏเส้นสังฆาฏิ 2 เส้นชัดเจนอ่อนช้อย และแสดงเส้นแสงการห่มจีวรตลอดลำพระองค์ได้คมและชัดเจน
  • พระหัตถ์ขวาแสดงนิ้วพระหัตถ์ชัดเจนทั้ง 5 นิ้ว

"พระลือโขง" นี้ นับว่ามีความวิจิตรงดงามด้านพุทธศิลปะสูงส่ง กอปรกับพุทธคุณเอกอุ สมกับเป็นพระด้านโชคลาภโดยแท้ แต่องค์จริงมีจำนวนน้อยมาก ดังนั้น ให้ระวังของทำเทียมเลียนแบบ

#ปาฏิหาริย์ พระลือโขง
#พระลือโขง ของ ต้อย เมืองนนท์
#พระลือโขงองค์แชมป์
#พระลือโขงหน้ายักษ์
#พระลือโขงสุโขทัย
#พระลือโขงหน้ามงคล
#พระลือโขงกรุเหล็ก
#พระลือโขงพิมพ์เล็ก
#พระลือโขงเนื้อ แดง
#พระลือโขง ลำพูน มี กี่ พิมพ์ ท่า พระจันทร์
#พระรอดซุ้มเรือนแก้ว
#พระ กรุ นาง จาม เทวี
#พระลือ พุทธคุณ
#คาถา บูชา พระลือโขง
#พระลือโขงหน้ายักษ์
#พระลือโขงหน้ามงคล

Quote
Topic starter Posted : 25/10/2021 5:46 pm
Share: