ออมสินเปิด 2 แพ็คเกจเงินฝากพิเศษ ดอกเบี้ยสูงสุด 3.77%

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ออมสิน จัดมหกรรมการออม เปิด 2 แพ็คเกจเงินฝากพิเศษ รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.77% หนุนคนไทยออมยาวไว้ใช้ยามเกษียณ เริ่ม 31 ต.ค.65 พร้อมเปิดตัวแอป “โค้ชออม” ช่วยวางแผนออมเงิน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ออมสินได้จัดงาน “มหกรรมการออม ประจำปี 2565” เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2565 โดยธนาคารได้ออกนวัตกรรมเงินฝากที่ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์มากเป็นพิเศษ ถึง 2 ประเภท ได้แก่ เงินฝากเผื่อเรียกเพื่อการเกษียณ 7 ปี และ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน

สำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 7 ปี เป็นเงินฝากระยะยาว รับฝาก 7 ปี สำหรับเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณ รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา เริ่มต้นฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 10.00% ต่อปี ในปีที่ 7 คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.21% ต่อปี (ดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) เทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3.77% ต่อปี เปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์รับฝากที่ เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือ Line Official : GSB Society ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค. เป็นต้นไป จนกว่าจะหมดวงเงิน

ขณะที่เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน มีระยะเวลาฝาก 13 เดือน รับฝากบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทุกประเภท เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดวงเงินฝาก อีกทั้งยังให้ผลตอบแทนจูงใจด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามช่วงเวลาที่ธนาคารกำหนด สูงสุด 4.50% กำหนดอัตราดอกเบี้ยเดือนที่ 1-6 = 0.75% ต่อปี เดือนที่ 7-12 = 1.00% ต่อปี และเดือนที่ 13 = 4.50% ต่อปี คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.15% ต่อปี (ผู้ฝากบุคคลธรรมดาดอกเบี้ยไม่เสียภาษี) ซึ่งเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.35% ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ธนาคารได้เปิดตัวบริการใหม่ แอปพลิเคชั่น “โค้ชออม” ซึ่งเป็นตัวช่วยวางแผนการออม ให้ผู้ใช้แอป สามารถทดลองคำนวณปริมาณเงินออมตามเป้าหมายต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง และยังสามารถปรับแผนการออมเมื่อผลลัพธ์การคำนวณพบว่าปริมาณเงินออมยังไม่เพียงพอ ด้วยเครื่องมือนี้ จะช่วยให้ผู้ใช้แอปได้เรียนรู้และทราบถึงสถานะการออมของตนเองอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปปรับใช้วางแผนการออม

“ทั้งที่เป็นเป้าหมายการออมระยะสั้น หรือการออมระยะยาว เพื่อให้มีเงินเพียงพอต่อคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ (Sufficient Retirement Saving) ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android สามารถดาวน์โหลดและทดลองใช้แอปพลิเคชั่น “โค้ชออม” ได้แล้วที่ Google Play Store และ iOS ภายในเดือนธันวาคม 2565 นี้”