ชาวนาเฮ! ประกันรายได้ข้าวปี 4 เข้าครม.สัปดาห์หน้า ใช้เงื่อนไขเดิม

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“จุรินทร์”แจ้งข่าวดีชาวนา โครงการประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 เข้า ครม. สัปดาห์หน้า หลังหารือนายกรัฐมนตรี เผยรายละเอียดตามที่ นบข. เคยอนุมัติไว้ ทั้งหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการประกันรายได้ และการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทำเนียบรัฐบาล ถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีที่ 4 โดยนายกฯ สั่งการว่าให้นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า ตามที่มีข้อยุติแล้วตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอผ่านคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) โดยให้ดำเนินการทั้งนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท รายละไม่เกิน 20 ไร่ ส่วนรายละเอียดวงเงินดำเนินการ ให้คำนวณตามสถานการณ์ข้อเท็จจริงที่เป็นในปัจจุบัน เพราะขณะนี้ราคาข้าวปรับตัวดีขึ้นมาก

ก่อนหน้านี้ นบข. ได้มีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวปีที่ 4 โดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับ 3 ปีที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.689 ล้านครัวเรือน กำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปี ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-31 ต.ค.2565 และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2565-28 ก.พ.2566 โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก 7 วัน และจ่ายส่วนต่างทั้งสิ้น 33 งวด เริ่มงวดแรกวันที่ 14 ต.ค.2565 งวดสุดท้ายวันที่ 26 พ.ค.2566

โดยประกันรายได้ข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ส่วนมาตรการคู่ขนาน ที่จะนำมาใช้ช่วงข้าวออกสู่ตลาดมาก มี 3 มาตรการ คือ 1.ให้เกษตรกรชะลอการขายข้าว เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน จะช่วยชดเชยตันละ 1,500 บาท 2.สถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าว จะช่วยดอกเบี้ย 3% ตั้งเป้า 1 ล้านตัน และ 3.ช่วยโรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาด ช่วยดอก 3% เป้าหมาย 4 ล้านตัน

สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าว หรือที่เรียกว่า ไร่ละ 1,000 กำหนดจ่ายเงินให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 4.68 ล้านครัวเรือน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ทันทีที่ ครม. อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่มีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ก็จะพิจารณาการจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรในทันที และจะจ่ายย้อนหลังไปตั้งแต่งวดแรก คือ วันที่ 14 ต.ค.2565